Меню
Профил
Език

Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Интеро БГ" ООД, наричано по-долу "Интеро БГ”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги (наричани по-долу Потребител/и) от друга, намиращи се на домейн www.intero.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт/сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "Интеро БГ" ООД  (наричани за краткост Услуги).

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес: www.intero.bg. Лицата, ползващи сайта www.intero.bg, се задължават да спазват настоящите общи условия, законите на Република България и Европейския съюз, във връзка с предоставяните на сайта стоки и услуги. Осъществявайки достъп, браузвайки и/или използвайки този сайт, извършвайки регистрация, генерирайки поръчки и заявявайки услуги на сайта www.intero.bg се счита, че лицата, които го ползват потвърждават, че са прочели, разбрали и са се съгласили да бъдат обвързани от тези общи условия. С визуализирането на www.intero.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.


"Интеро БГ" ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България 

с ЕИК 203725753 

със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4002, ул. „Матинчеви градини” № 13, ап. 2

имейл адрес: info@intero.bg 

телефон: 0888665858I. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

1. Услугите, предоставяна от Интеро БГ на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.


2. Интеро БГ e електронен магазин, достъпен на сайта www.intero.bg чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба, доставка и монтаж на предлаганите от Интеро БГ стоки.II. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.intero.bg

1. Интеро БГ предоставя само услугите, предствени в сайта, по начина, по който са описани. Цялата информация, представена на Сайта е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ. Интеро БГ си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение, като промените влизат в сила от датата на актуализирането им единствено за бъдещите клиенти. За текущите договори важат Общите условия към момента на генерирането им. 

Отговорност на Потребителя е да проверява редовно Общите условия, както и информацията за цени, наличности и др. на Сайта, за да е информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. 


2. Интеро БГ само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие използването на техническото оборудване от Потребителя. 

Интеро БГ не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на www.intero.bg – отварянето на линкове и използването на сайтове, към които тези линкове препращат, се извършва от потребителите на Сайта изцяло на собствен риск и отговорност.III. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

1. Регистрацията на Сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез електронния магазин.


2. Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите, без за това да е необходима регистрация.


3. Регистрацията в Сайта се извършва от Потребителя доброволно, чрез попълване на необходимите лични данни в регистрационна форма. Всички задължителни полетата, които трябва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. 


4. При регистрацията Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Интеро БГ данни. 

Чрез доброволния акт на регистрация Потребителят декларира:

- че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно 

- Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с общите условия и ги приема изцяло.


5. В случай на предоставяне на неверни данни Интеро БГ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя. 

Интеро БГ не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка и/или услуга, извършена във връзка с получената от Потребителя информация, а повторно изпращане на стоки се поема от Потребителя.


6. Интеро БГ може по всяко време да променя изискваните лични данни за регистрация на сайта при спазване на изискванията на приложимото законодателство.


7. При регистрацията си в сайта Потребителят посочва е-mail и парола за достъп до своя потребителски профил Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на e-mail и парола на потребителския си профил и да не ги прави достояние на трети лица. Той носи отговорността и риска за опазването на своите e-mail и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на e-mail  и паролата му за вход в потребителския му профил.


8. Препоръчително е Потребителят да приключва всяка сесия в потребителския си профил чрез изход от него, за да защити данните си. В случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми Интеро БГ незабавно, за да се преустанови достъпа до лична информация на Потребителя и неуправомощени действия с неговия потребителския профил.


9. Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, когато пожелае. Същият осигурява пълен достъп до всички поръчки, любими продукти, бюлетини и т.н. 


10. По искане на Потребителя потребителски профил може да бъде закрит по всяко време.


11. След успешна регистрация Потребителят ще получи потвърждение за извършената регистрация по e-mail.IV. ПРЕДСТАВЯНИ СТОКИ И УСЛУГИ НА САЙТА

1. Към всяка стока от сайта е предоставена информация относно цената на стоката, основните ѝ характеристики и допълнителна информация, подпомагаща извършването на информиран избор. Интеро БГ не носи отговорност за неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните им характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.


2. Интеро БГ има право без предупреждение и по всяко време да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на стоките и потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. V. ПОРЪЧКА И ДОГОВОР

1. Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта, които са с активен бутон „Добави в количката“. 

При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка,според предложените на Сайта възможности.


2. Електронният магазин приема поръчки без прекъсване - 24 часа в денонощието.


3. По всяко време преди окончателното финализиране на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.


4. Поръчката се извършва, чрез спазване на следните основни стъпки:

  1. Преглед на предлаганите стоки в сайта;
  2. Добавяне на стока/и и услуга във виртуална количка на Потребителя;
  3. Вход/Регистрация на нов Потребител;
  4. Въвеждане на адреса за плащане и доставка;
  5. Избор на начина на плащане;
  6. Избор на метод на доставка;
  7. Попълване на специални инструкции ако има такива;
  8. Преглед на въведената информация и инструкции за плащане;
  9. Финализиране на поръчката.


5. След финализиране на поръчката, Потребителят получава автоматично информационен e-mail, който удостоверява получаването ѝ в системата на Интеро БГ.


6. Потребителят има право да откаже поръчката до 24 часа, като уведоми Интеро БГ за това на e-mail info@intero.bg, като задължително посочи номера на поръчката, която отказва.


7. Интеро БГ може да поиска допълнително потвърждение на поръчката и/или информация, необходима за изпълнението ѝ, включително по телефон или електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваното потвърждение и/или необходима информация, отказът автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.


8. Договорът за продажба от разстояние между Интеро БГ и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Интеро БГ чрез обновяване на статуса на поръчката на „Потвърдена“ в потребителския профил на Потребителя, като Потребителя получава и известие на електронната поща за потвърждаване на поръчката от страна на Интеро БГ. 

Интеро БГ не носи отговорност за непрочетени съобщения на електронната поща, поради каквито и да е причини, включително, но и не само попадане на съобщенията в „Spam” на електронната пощенска кутия на Потребителя.


9. При потвърждаването на поръчката от Интеро БГ, Потребителят се задължава да заплати цената на поръчката. 


10. Ако в срок до 2 /два/ работни дни от потвърждаване на Поръчка от Интеро БГ, Цената на Поръчката (или частта от цената на поръчката уговорена с Интеро БГ) не е платена на „Интеро БГ“ ООД , Поръчката се счита за автоматично отменена и Интеро БГ не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.


11. Потребителят може да направи поръчка на стока, която не е в наличност, а ще бъде изработена по посочени характеристики. В тези случай се прилага изрично уговореното между страните.


12. Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени стоки и/или количества да не са налични в момента на извършване на поръчката.

   12.1. При поръчка на неналична стока или стока в склад на производител, Интеро БГ ще се свърже с Потребителя по телефон или електронна поща с информация за размера на аванса и на срок за доставка на стоката.

   12.2. При неналична стока или стока в склад на производител, клиентът извършва авансово плащане в размер на минимум 50% от стойността на договора, след разговор със служител на Интеро БГ. Срокът на доставката започва да тече от дата на получаване на авансовото плащане. 

  12.3. Потребителят заплаща остатъка от стойността в срок от 2 /два/ работни дни от получаване на потвърждение по телефона или на посочения email за готовност за експедиция на стоката, но преди получаването й.

   12.4. При забава на плащането или при непълно плащане на остатъка от стойността, клиентът дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на неплатената сума за всеки просрочен ден. Ако забавата продължи 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на договора, “Интеро БГ” ООД има право да развали едностранно договора, задържайки като неустойка авансово платената от Клиента сума.   

   12.5. При забава на изпълнението на поръчката по вина на Продавача, последният дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на авансово платената от Клиента сума за всеки просрочен ден, но общо не повече от 5% от авансово платената сума. Ако забавата продължи 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на договора, Клиентът има право да развали едностранно договора, като "Интеро БГ" ООД връща на клиента платената авансово сума и му заплаща неустойка в размер на 10% от стойността на стоката със забавена доставка.


13. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Интеро БГ има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива.VI. ЦЕНИ

1. Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на www.intero.bg към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.


2. Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата на стоката са посочени цените за всяка от модификациите.


3. Поръчките се фактурират изключително и само в Български Лева.


4. Фактури се издават само на името на лицето, което е направило поръчката.


5. Интеро БГ си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.


6. При допуснати технически грешки в публикуваните цени на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Интеро БГ има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива. 


7. На сайта не се предлагат за покупка артикули/продукти на нулеви стойности, при наличие на такива автоматично се приема, че предложението е невалидно. 


8. Интеро БГ може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от Интеро БГ. 

Правилата, приложими за такива отстъпки са налични на мястото, където е показана отстъпката. 

Отстъпки могат да се предоставят под различни форми – например, но и не само, промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване.

Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.VII. ПЛАЩАНЕ

1. Потребителят може да заплати цената на поръчката, като използва по свой избор един от следните способи:

  (1) Плащане с Дебитна/кредитна карта - чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, VISA Electron, MasterCard;

  (2) Банков превод – плащането се извършва, като в "Основание за плащане" задължително се въведе номера на поръчката. 

  (3) Плащане чрез ePay акаунт

  (4) Плащане в офис на EasyPay 

  (5) Наложен платеж ако фигурира като метод на плащане в момента на поръчката

  (6) Покупка на изплащане – Покупка на изплащане е възможна при покупки на обща стойност над 150 лв. Потребителят може да кандидатства за покупка на кредит към една от партньорските фирми на “Интеро БГ” ООД, предлагащи финансиране на покупки на изплащане. Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. Интеро БГ не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Интеро БГ не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.


2. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. 


3. С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Интеро БГ пълната цена (или частта от цената на поръчката уговорена с Интеро БГ) в срок от 2 /два/ работни дни от потвърждаване на Поръчката от Интеро БГ. 


4. Ако в срок до 2 /два/ работни дни от потвърждаване на Поръчка от Интеро БГ, Цената на Поръчката (или частта от цената на поръчката уговорена с Интеро БГ) не е платена на „Интеро БГ“ ООД , Поръчката се счита за автоматично отменена и Интеро БГ не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.


5. В случай на плащане чрез “наложен платеж”(ако е достъпен като метод на плащане при поръчката), при доставката Потребителят получава от куриера касова бележка и фактура(ако Потребителят е юридическо лице или физическо лице, което е посочило данни за фактура), в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка, монтаж, ако има такъв, такса наложен платеж. Потребителят предава на куриера сума, равна на общата стойност (включваща цена на стоката, цена на доставка, цена на монтаж, такса наложен платеж), посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката, посочена в касовата бележка от куриера на Потребителя), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол, Потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на „Интеро БГ“ ООД сумата, представляваща пълната цена на поръчката.


6. Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.


7. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.


8.  Интеро БГ не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Интеро БГ.VIII. ДОСТАВКА

1. Интеро БГ извършва доставки чрез подизпълнители и куриери само на територията на Република България, до посочен от Потребителя адрес. Интеро БГ си запазва правото да променя подизпълнителя и/или куриера, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на цената и срока на доставка.


2. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на www.intero.bg или договорено с Потребителя.


3. Преди изпращане на поръчаната стока, Интеро БГ има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.


4. При загуба на продукта при доставката, Потребителят има право да му бъде изпратен друг продукт или на съответно възстановяване на цената.


5. Интеро БГ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.


6. Сроковете за доставка на стоките са, както следва:

   6.1. За доставка на налични стоки срокът на доставка е до 7 (седем) работни дни;

   6.2. За доставка на неналични стоки или стоки в склад на производител, Интеро БГ ще се свърже с Потребителя по телефон или електронна поща с информация за срока за доставка на стоката по направената поръчка;

   6.3. При избрано плащане по банков път сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на цената на поръчката по банковата сметка на „Интеро БГ“ ООД.

  6.4. Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като Интеро БГ бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка започва да тече от момента, в който Интеро БГ получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата. При получаване на заявените стока/и, клиентът подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно "Вярно с оригинала" и подписва. Копието от личната карта се предава на подизпълнителя на доставката или куриера. Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.


7. В случай на забавена доставка от страна на Интеро БГ е предвидена неустойка в полза на Потребителя в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след посочения краен срок, но общо не повече от 5% от цената на стоката със забавена доставка. Ако забавата продължи 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на доставка, Клиентът има право да развали едностранно договора, като "Интеро БГ" ООД връща на клиента платената авансово сума и му заплаща неустойка в размер на 10% от стойността на стоката със забавена доставка.


8. В случай на забавено получаване от страна на Потребителя на поръчаните артикули е предвидена неустойка в полза на Интеро БГ в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след изтичане на 3 (три) дни от получаване на уведомлението за наличността на поръчката в съответния склад. 


9. И в двата случая по точки 7 и 8 неустойката се изплаща при поискване.


10. При повече от три случая на невъзможност за уточняване на дата на доставка с Потребителя, относно доставката на конкретна поръчка по вина на последния, поръчката се анулира, като платената авансово сума остава като неустойка при Интеро БГ и Потребителят не може да иска възстановяване на цената.

Невъзможност за уточняване на дата на доставка може да се изразява в неосъществен телефонен разговор на посочения от Потребителя телефонен номер/номера, липса на предоставена възможност на служител на Интеро БГ да предложи дата на доставка и други такива. 


11. При повече от три отлагания/промени в срока на доставка на конкретна поръчка от страна на Потребителя след първоначална заявена готовност за доставка от страна на Интеро БГ или общ максимален срок на отлагане повече от 30 календарни дни, поръчката 

- се анулира едностранно от Интеро БГ, като платената авансово сума остава като неустойка при Интеро БГ и Потребителят не може да иска възстановяване на цената

или 

- при съгласие (съгласието от Интеро БГ е с незадължителен характер и се дава по преценка на Интеро БГ след молба на клиента) от Интеро БГ за отлагане на доставката повече от 30 календарни дни след първоначална заявена готовност за доставка от страна на Интеро БГпо молба на клиента,  "Интеро БГ" ООД начислява дневна такса в размер на 1% от цената на стоката за съхранението й в склада на "Интеро БГ" ООД за времето до договорената с клиента допълнително дата за получаване на поръчката от клиента.


12. Виновното неявяване  на уговорената дата, от страна на купувача (Потребител), автоматично води до начисляване на транспортни разходи (в размер на по 15 лв.)  за всяка от последващи допълнително уговорени доставки. 

В случай на три извършени доставки до адрес на клиента и виновно неприета стока от Потребителя, поръчката се анулира, като платената авансово сума от клиента остава като неустойка при Интеро БГ и Потребителят не може да иска възстановяване на цената.

За виновно неявяване /неприемане/ се счита: всяко неявяване, което не е заявено предварително или е заявено в деня на уговорената дата за доставка без основателна обективна причина или форсмажорно обстоятелство /наводнение, пожар, земетресение, смърт на лицето, негови близки или роднини/.


13. Доставката се извършва до възможно най - близкото място до входа на сградата или вратата на двора при къщи, но не и до входната врата на жилището на Потребителя. За такова "място" се счита възможната най - близка точка, на която може да се паркира превозното средство на Търговеца, подизпълнителят на доставката или куриера.


14. Потребителят се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока, при липса на заявено качване, като Интеро БГ няма задължение за разнасяне на доставените стоки. Получаването на стока се извършва пред отворените врати на превозното средство.


15. Интеро БГ може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Интеро БГ информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.


16. Цената за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката.


17. Търговецът запазва правото си да откаже или измени мястото на доставка на поръчаната стока при наличието на следните условия:

- Обективна невъзможност да се извърши доставката в места с неразвита или непригодна пътна инфраструктура.

- Неасфалтирани пътища, тесни пътища, преминаването, през който е опасно за целостта на товара или превозното средство или за здравето на транспортиращият и други такива.

- Райони със засилена престъпност или неблагоустроени крайни градски квартали.

При изменение на мястото за доставка Търговецът се задължава да уведоми клиента предварително за наличието на възпрепятстващите го факти и да се уговори друга локация за получаване, възможна и благоприятна и за двете страни.


18. Интеро БГ не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от него обстоятелства, като например забавяне от страна на подизпълнителя на доставката или куриера, извършващ доставката и/или поради форсмажорни, независещи от Интеро БГ обстоятелства. 

Интеро БГ  не носи отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията си, ако то се дължи на „Непреодолима сила“. За такава се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на Договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, снегонавявания, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици.


19. При предаване на доставената стока Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.


20. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на подизпълнителя на доставката или куриера и незабавно да уведоми Интеро БГ по телефон или ел.поща: info@intero.bg.


21. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на подизпълнителя на доставката или куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен Интеро БГ по телефон или ел.поща: info@intero.bg, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.


22. При констатиран дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането, Потребителя се уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване на стоката в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, Потребителят има право да развали договора при условията на точка 7 от раздел VIII. ДОСТАВКА


23. Интеро БГ си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на www.intero.bg без друго известие.IX. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

1. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.


2.  За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми писмено Интеро БГ за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

Потребителят може да използва и Формуляр за отказ от договор сключен от разстояние на сайта на Интеро БГ ООД – www.intero.bg .


3. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, задължително заедно с фактурата, като ги предаде на Интеро БГ или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.


4. В случай че Потребителят не изпълни задължението си по предходната точка, без да уведоми Интеро БГ за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.


5. Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка.


6. Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и окомплектовки, в добър търговски вид.


7. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на “Интеро БГ” ООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.


8. В случай, че последният се възползва от правото си по чл. 50, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, “Интеро БГ” ООД се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път до 14 дни /считано от дата на която Потребителя е упражнил правото си на отказ/, на посочената банкова сметка.


9. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са: продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани; продукти, които могат да влошават качеството си или продукти с кратък срок на годност; за вестници, периодични издания или списания, включително вносни и чуждоезични списания; продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената, и които са разпечатани след доставка; запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставка.


10.  В случай, че при получаване на върнатите стоки бъде установено, че същите са с разпечатана фабрична опаковка (когато се касае за продукти, които не могат да бъдат върнати
поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената и за запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан компютърен софтуер), както и когато получената стока е сглобена, ползвана, прана или по друг начин употребявана, Интеро БГ няма да има задължение да възстанови на Потребителя заплатената цена.


11. Заплатени суми за допълнителни услуги (разнос и монтаж) не се възстановяват.X. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

1. Рекламации за несъответствие се правят в установените от закона срокове.


2. “Интеро БГ” ООД гарантира, че всички продукти са фабрично нови, неупотребявани и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в Сайта.


3. При получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. 

Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. 

Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. 

Потребителят следва да уведоми дружеството на e-mail info@intero.bg за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупените стоки или посочвайки нейният номер и дата. За улеснение на потребителите и по-бързата обработка на искането за рекламация, може да се използва електроннен формуляр за рекламации.

Адрес за рекламации и жалби: гр. Пловдив, ул. „Матинчеви градини” № 13, ап. 2


4. При наличие на явни или скрити недостатъци на стоката Клиентът може да упражни правата си по закон. Констатирането на тези недостатъци се извършва с протокол.


5. Гаранцията за мебели, закупени в разглобен вид, важи само ако са монтирани от монтажна група на “Интеро БГ” ООД  или посочен от Интеро БГ подизпълнител.

Когато монтажът не е извършен от такава монтажна група, “Интеро БГ” ООД поема гаранция само при доказан производствен дефект. 


6. Гаранцията влиза в сила от датата на предаване на стоката.


7. Ако недостатъците са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, “Интеро БГ” ООД не отговаря за тези недостатъци.


8. Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок от две години, за всички мебели , считано от доставянето на потребителската стока, независимо от това дали производителят или “Интеро БГ” ООД е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата, като следва да се има предвид естеството на стоката и характера на несъответствието.


9. Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на оригинални документи, придружаващи закупеното от Потребителя изделие, издадени от “Интеро БГ” ООД.


10. При предявяване на рекламация следва Потребителят да се обърне първо към “Интеро БГ” ООД.


11. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, “ИНТЕРО БГ” ООД  е длъжно да я приведе в съответствие с договора за продажба, като привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. 

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. 

Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между “ИНТЕРО БГ” ООД и Потребителя за решаване на спора.


12. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато “ИНТЕРО БГ” ООД се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя, а също и ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.


13. Гаранцията не влиза в сила при:

- в случай на не предоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи;

- в случай на повреди причинени при транспорт на клиентската поръчка от клиента, качване на клиентската поръчка от клиента, нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети;

- неправилен монтаж (започнат/ извършен);

- при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от клиента или не оторизиран от Интеро БГ сервизен (монтажен) център;

- в случай на повреди/ дефекти причинени от неправилна експлоатация на артикулите (от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от Потребителя);

- в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;

- в случай че при отваряне на вече доставени пакети, клиентът констатира несъответствие, за което не сигнализира, а започва/ извършва монтаж на детайла/продукта;

- при не съдействие от страна на Потребителя и не представяне на информация, установяваща характера на несъответствието на стоката с договореното( снимков материал и др.);

- преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от крайния Потребител;

- повреди, предизвикани от неправилно преместване / следи от удари / ;

- увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди.

- неправилно почистване, съхранение, неизползване по предназначение и не спазване на специфичните условия на изделието.


14. Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност.


15. Стоките и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски. 

Задълженията на Интеро БГ по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/ или дистрибуторите на представяните продукти.


16. “ИНТЕРО БГ” ООД не се освобождава от изискванията на ЗЗП.XI. НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

1. В случай, че Потребителят открие явно несъответствие на стоката с договора за продажба, той разполага с пълните права за предявяване на рекламация съобразно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.


2. Не се счита съществено несъответствието, когато се дължи на различното възпроизвеждане на цветовете от различните модели монитори, което е резултат от обичайните използвани технологии.XII. ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Интеро БГима право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.XIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Интеро БГ (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Интеро БГ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Интеро БГ, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.


2. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.


3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Интеро БГ, Интеро БГ има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.


4. Интеро БГ си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Интеро БГ и лицето публикуващо информацията.


5. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Интеро БГ не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.


6. Всички предоставени от Интеро БГ стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Интеро БГ и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.


7. Предоставените препратки на Сайта на Интеро БГ към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Интеро БГ и по отношение на използването на препратката извън Сайта на Интеро БГ настоящите Общи условия не се прилагат.

Интеро БГ не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на Интеро БГ и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им. С настоящите Общи условия Интеро БГ информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и Интеро БГ не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.


8. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от Интеро БГ услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Интеро БГ за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Интеро БГ и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.


9. Интеро БГ се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.


10. Интеро БГ има правото да деактивира или заличи email и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на Интеро БГ върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.


11. Интеро БГ си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя.


12. Интеро БГ има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.XIV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Потребителят дава своето изрично и свободно съгласие “Интеро БГ” ООД да събира, обработва и съхранява личните му данни.


2. “Интеро БГ” ООД се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни, съгласно правомощията му като администратор на лични данни, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД.


3. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези лични данни.


4. “Интеро БГ” ООД заявява, че предоставените в процеса на регистрация лични данни – имена, адреси, телефон, e-mail или други, ще бъдат използвани със строга конфиденциалност, по смисъла на ЗЗЛД.


5. “Интеро БГ” ООД има право да използва информацията за предлагане на Потребителя на информация за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: info@intero.bg 


6. Използвайки този Сайт Потребителят дава съгласието си за събирането и използването на информацията по посочения по-горе начин.


7. При регистрация на сайта, Потребителят се съгласява с общите условия задължително.


8. Политика за поверителност на Интеро БГ - тукXV. ПОЛИТИКА НА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

1. “Интеро БГ” ООД се стреми да предостави на клиентите си възможно най-доброто обслужване. Като част от тази дългосрочна стратегия, искаме да ви информираме, че сайтът “Интеро БГ” ООД използва „бисквитки“, съобразени с изискванията на Google, за да подобри общата функционалност на сайта и качеството на рекламните оферти, които получавате. 


2. С използването на сайта Потребителят се съгласява с получаването на „бисквитки“.


3. Политика за използване на бисквитки на Интеро БГ - тукXVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Интеро БГ или прекратяване поддържането на уебсайта му. 


2. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Интеро БГ услуги. 


3. При прекратяване на договора Интеро БГ дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него. 


4. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора. 


5. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.XVII. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

1. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.XVIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.