Меню
Профил
Език

Категории

Алтернативно решаване на спорове

Алтернативно решаване на спорове (APC) за гражданите на ЕС 

С настоящото Ви информираме, че като потребител, имате възможност да се свържете с местния орган за АРС във връзка със спор, който не сте успели да уредите директно с Интеро БГ ООД.

Какво е АРС?

АРС е процедура за извънсъдебно решаване на вътрешни и трансгранични спорове, които са свързани с договорни задължения, произтичащи от договори за продажба или договори за услуги между търговец, установен в Съюза и потребител, пребиваващ в Съюза, чрез намесата на структура за решаване на спорове, която предлага или налага решение или събира заедно страните с цел да улесни намирането на решение по взаимно съгласие.

Органите за АРС са извънсъдебни структури. Органът за АРС е неутрална страна (напр. помирител, медиатор, арбитър, омбудсман или комисия по жалбите), който Интеро БГ ООД ще използва за уреждане на спор в случай, че потребителят реши да търси извънсъдебно решаване на спора. Процедурата за АРС е евтина, лесна и бърза, и следователно е изгодна, както за потребителите, така и за търговците, които могат да избегнат съдебните разходи и продължителните съдебни процедури.


Как мога да подам жалба съгласно процедурата за АРС?

Ако искате да подадете жалба, моля свържете се с Вашия национален орган за АРС, който е посочен по-долу. Този орган за АРС също ще може да отговори на всички Ваши въпроси, които са свързани с този процес.

Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите* със седалище:
град София
пл. Славейков 4 А
София, 1000
България
http://www.kzp.bg

*Този орган за АРС е включен в националните листи на органите за АРС, които отговарят на задължителни изисквания за качество, установени от Директивата за АРС (Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски спорове)


Кликнете тук за сайта на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове.


ИНТЕРО БГ ООД
ул. „Матинчеви градини” № 13, ап. 2
гр. Пловдив, п.к. 4002
България
info@intero.bg